Iodo-belarra edo kelidonia

02/06/2020

Iodo-belarra edo kelidonia

 

Izen hau emaiten omen zioten enarak jiten diren garaian puxatzen ala lilitzen diren belar anitzei. Latexak edo esne horiak kalitxak eta katxoak kentzen ditu. Hori lortzeko, kelikonia esnea kalitxari eman behar dakogu, ahal bezain ardura kalitxa desagertu arte.