Huntzaren buru gaineko adarrak beharriak direa ?

02/12/2019

Ainitzek uste badute ere beharriak direla, lumak baizik ez dira, harrapariaren umorea erakusten dutenak. Aldi huntan ere Beñat Iribarnekin huntz handiaren ezagutza hobea eginen dugu